دیدار شهردار منطقه ثامن با رییس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری مشهدمقدس

هیچ جزییات آگهی پیدا نشد.
توضیحات بیشتر

دیدار سید مصطفی نعمتی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و شهردار منطقه ثامن با جناب سرهنگ عزیزی، رییس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری مشهدمقدس

 

نظر خود با بیان کنید

ارسال نظر

درباره شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

آدرس : مشهد- ابتدای خیابان نواب صفوی سامانه پیامکی: 1000808 تلفن مستقیم روابط عمومی: 33671200 کد پستی : 9154633876 تلفن :33687006 051 فاکس : 3669928 051 کانال ارتباطی: samenkhedmat@