دیدار شهردار منطقه ثامن با رییس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری مشهدمقدس

هیچ جزییات آگهی پیدا نشد.
توضیحات بیشتر

دیدار سید مصطفی نعمتی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و شهردار منطقه ثامن با جناب سرهنگ عزیزی، رییس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری مشهدمقدس

 

نظر خود با بیان کنید

ارسال نظر