سعید شعر باف تبریزی

تاریخ تولد: 1360
محل تولد : مشهد
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت، گرایش امور شهر و دکتری  برق، گرایش هوش مصنوعی،
مسئولیت های اجرایی :
– مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، شرکت متولی بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی از 1399 تاکنون
– عضو حقیقی کمیسیون شش نفره تخصصی شهرسازی شورای شهر مشهد از 1398 تا کنون.
– مشاور دفتر بررسی های راهبردی دفتر تولیت آستان قدس رضوی در حوزه شهرسازی، 1399
– عضو حقیقی کمیسیون بررسی طرحهای تفصیلی مشاورین شهرسازی آستان قدس، 1399
–  مشاور و طراح سامانه جامع شفافیت رضوی در سطح آستان قدس رضوی، از ابتدای 1398 تا 1399
– مشاور مدیر عامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی از خرداد 1398 تا

1399

–  مدیر پروژه و طراح »سامانه جامع شفافیت سازمان اقتصادی رضوی« از شهریور 1397 تا 1399

– مشاور جریان سازی علمی موسسه کیفیت رضوی از بهمن 1397 تا 1398

– مسئول دبیرخانه پیوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس از خرداد 1393 تا ابتدای 1396

– عضو هیات مدیره نهاد دیده بان شفافیت و عدالت خراسان رضوی از 1397 تا کنون

– عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات معاونت شهرسازی شهرداری مشهد، از 1394 تا مهر .