شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مهم ترین وظایف شرکت عمران و مسکن سازان ثامن :

  • تسهیل گری برای حضور مردم اعم از زائرین و مجاورین در بافت اطراف حرم رضوی
  • تهیه بسته های اقتصادی با کاربری مسکونی برای طبقات متوسط به پایین
  • توانمندسازی ساکنین بافت جهت رونق کسب و کارهای خرد و محلی
  • مشاوره تخصصی حقوقی و اقتصادی برای مردم و سرمایه گذاران