تاریخچه و اهداف
با طلوع خورشید پرفروغ جمهوری اسلامی وتوسعه شهرمقدس مشهد و خیل عظیم زائران، با وجود توسعه شگرف اماکن متبرک حرم مطهر رضوی و امکانات آستان قدس رضوی، معضلات و مشکلاتی همچون موضوع سازماندهی اسکان زاير، بهداشت منطقه  و نبود زیرساختهاي ضروری شهری همراه با ترافیک افسارگسیخته، اطراف بارگاه قدسي را ناهمخوان باشأن بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) تبدیل نموده بود.
در سال ۱۳۷۱ وزير محترم وقت مسكن وشهرسازي شادروان كازروني با عنایت به مشكلات ومعضلات موجود در بافت پيرامون حرم مطهر رضوي ، طي نامه اي به مقام معظم رهبري ، نسبت به كسب اجازه وتعيين تكليف از معظم له درخصوص احياي بافت مذكور اقدام نمود. در این نامه به نکاتی به شرح ذیل تاکید شده بود:
كمبود خدمات در اطراف حرم مطهر در تمامي ابعاد ( اسكان ، بهداشت و … )
ضرورت تجديدنظر دركاربري ها و فعاليت هاي بافت اطراف حرم مطهر
ضرورت ايجاد تناسب بين فعاليت هاي بافت اطراف و حرم مطهر
محترم شمردن مالكيت و حقوق افراد و لزوم تراضي صاحبان حق
پيش قدم شدن وزارت مسكن وشهرسازي با مشاركت آستان قدس رضوي و شهرداري مشهد
ايجاد شركتي با محوريت اجرايي وزارت مسكن وشهرسازي و شهرداري مشهد

پاسخ مقام معظم رهبری در خصوص درخواست تجديدنظر دركاربري ها و فعاليت هاي بافت اطراف حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و همچنين اعلام آمادگي آن وزارت خانه براي تأسيس شركتي با مشاركت آستان قدس رضوي و شهرداري مشهد براي عمراني مناسب، به شرح ذیل بود:
هراقدامي كه به منظور آسايش زوار و ميهمانان آستان قدس رضوي انجام گيرد بجا و موجب ثواب و اجر الهي براي اقدام كننده است. توجه شود در مسايل مربوط به منضمات و اماكن داراي ارتباط به آستان قدس رضوي (ع) به هر نحو ، نظر توليت محترم ملاك عمل قرار گيرد و تلاش ها برمحور اقدامات آستان قدس باشد.
لذا شركت عمران و مسكن سازان ثامن براساس مصوبه هيأت وزيران در سال ۱۳۷۱ تشکیل گردید. اين شركت از بدو تاسیس تا آذر سال 1399 به عنوان كارگزار شهرداری مشهد (به صورت مدیریت واحد با شهرداری ثامن) و کارگزار شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري(وزارت راه و شهرسازی کشور) در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و به صورت مديريت واحد شهري با شهرداري منطقه ثامن فعاليت و اجرای طرح نوسازی وبهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) را به انجام می رساند.
محورهای اصلی در دستورات مقام معظم رهبری:
ضرورت تامين رفاه و آسايش زوار و ميهمانان آستان قدس رضوي
محوريت تلاش ها بر اقدامات آستان قدس
ملاك عمل قرار دادن نظر توليت در مسايل مربوط به منضمات و اماكن مرتبط با آستان قدس رضوي

این شرکت از آذر ماه سال 99 از شهرداری منطقه ثامن تفکیک شد و در حال حاضر با رویکرد «بهسازی» و «مشارکت های مردمی» امور کارگزاری دولت در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) را اجرا می نماید.
مهم ترین وظایف فعلی شرکت:
1- تسهیل گری برای حضور مردم اعم از زائرین و مجاورین در بافت اطراف حرم رضوی
2- تهیه بسته های اقتصادی با کاربری مسکونی برای طبقات متوسط به پایین
3- توانمندسازی ساکنین بافت جهت رونق کسب و کارهای خرد و محلی
4- مشاوره تخصصی حقوقی و اقتصادی برای مردم و سرمایه گذاران