گزارشات, مزایده ها و مناقصه ها

آگهی مزایده عمومی فروش املاک

شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک خود با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه حضوری و یا از طریق سایت شرکت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد قیمت خود را به همراه سپرده شرکت در مزایده (چک بین بانکی به مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی در وجه شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به شماره حساب 282493074 نزد بانک رفاه کارگران شعبه طبرسی) در پاکت در بسته به صورت حضوری به دفتر حراست و یا به صندوق پستی شرکت حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 09/04/1401 ارسال و رسید دریافت نمایند. متقاضیان محترم می توانند به منظور هماهنگی لازم برای بازدید یا هرگونه سوال احتمالی در زمینه املاک موضوع مزایده با شماره تلفن های زیر در ساعت اداری تماس حاصل فرمایند. بازگشایی پاکت ها توسط کمیسیون فروش شرکت در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12/04/1401 در دفتر حراست انجام خواهد شد. بدیهی است که شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوع ملک کاربری قیمت پایه(ریال) آدرس توضیحات
مجتمع عدالت

(مزایده نوبت دوم)

تجاری 610،000،000،00 انتهای خیابان نواب صفوی، حاشیه میدان گوهرشاد، مجتمع عدالت دارایی شرکت در مجتمع مذکور شامل:

الف) ششدانگ عرصه و اعیان و منافع 93واحد تجاری (مغازه) در طبقات منفی یک (21واحد)، همکف (19واحد) و طبقه اول (53واحد) به انضمام یک دفتر اداری و یک کافی شاپ مجموعا با زیربنای 83/2821 مترمربع

ب) ششدانگ عرصه و اعیان و حقوق مالکانه 319 واحد تجاری مجموعا با زیربنای 38/5392 مترمربع که سرقفلی آنها متعلق به غیر می باشد.

آپارتمان

(مزایده نوبت اول)

مسکونی 18،500،000،000 بلوار وحدت، وحدت 13، مجتمع مسکونی مسعود، طبقه سوم، واحد 305 ششدانگ یک واحد مسکونی دو خواب به مساحت 8/79 مترمربع
آپارتمان

(مزایده نوبت اول)

مسکونی 15،600،000،000 بلوار وحدت، وحدت 13، مجتمع مسکونی مسعود، طبقه سوم، واحد 307 ششدانگ یک واحد مسکونی یک خواب به مساحت 3/67 مترمربع

 

فرم ها:

https://b2n.ir/r29053

https://b2n.ir/e86052

https://b2n.ir/p61803

https://b2n.ir/n08605

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *